###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE / MZ - nový seznam zemí


17/8/2020

Vážení klienti,

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, nově tedy:

s účinností od 17. 8. 2020:

− platí povinnost zaměstnavatelů a koncových uživatelů pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží negativní test (RT-PCR) na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky, nově pro tyto země:

  •  Belgické království
  •  Maltská republika

tato povinnost nově neplatí pro země – Portugalská republika a Švédské království

povinnost testovat zůstala pro – Lucemburské vévodství, Bulharskou republiku a Španělské království

s účinností od 24. 8. 2020 bylo ze seznamu vyškrtnuto Španělské království a bude se jednat o zemi s “vysokým rizikem nákazy” – po 24. 8. 2020 bude tedy potřeba po návratu ze Španělského království absolvovat buď RT-PCR test na přítomnost SARS-CoV-2 / v opačném případě rozhodne KHS o izolaci

! tato povinnost se nebude vztahovat na autonomní společenství Kanárské ostrovy, které je i po 24. 8. 2020 považováno za zemi s “nízkým rizikem nákazy.”

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenýmu pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.