###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - mimořádná opatření MZ


31/8/2020

Vážení klienti,

jak jsme Vás informovali, s účinností od zítřka, tedy 1. 9. 2020, vstoupí v platnost následující mimořádná opatření MZ:

Mimořádné opatření - nošení ochranných prostředků dýchacích cest (plné znění zde), stanovuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, a to:

• Ve vnitřních prostorech staveb:

− ve kterých vykonávají svou činnost orgány veřejné moci a správní orgány;

− zdravotnických zařízení;

− zařízení sociálních služeb (týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, pro seniory aj.)

− volebních místnostech

a v prostředcích veřejné dopravy.

Z výše uvedeného jsou stanoveny určité výjimky – viz mimořádné opatření.

Mimořádné opatření – omezení hromadných akcí (plné znění zde), omezují a zakazují slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy tak, že:

• se zakazují tyto akce přesahující ve stejný čas účast 1 000 osob (pokud se akce koná převážně ve venkovních prostorech) nebo účast 500 osob (pokud se akce koná převážně ve vnitřních prostorech);

• na akcích, které přesahují ve stejný čas účast 100 osob (ve vnitřních prostorech) je povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Pro tyto povinnosti jsou opět stanoveny výjimky – viz mimořádné opatření.

Mimořádné opatření – izolace a karanténa (plné znění zde), které nařizuje poskytovatelům zdravotních služeb a hygienických stanicím nařizovat osobám s pozitivním testem na SARS-CoV-2 izolaci v délce 10 dnů (minimálně) – následně dojde u osob, které nevykazují příznaky po 10 dnech k ukončení izolace – bez nutnosti podstupovat další test // u osob, které vykazují příznaky, izolace trvá po dobu výskytu příznaků a ukončuje se po uplynutí 3 dnů po které daná osoba příznaky nevykazuje, případně je schopna vysvětlit jejich původ jinak – opět bez nutnosti testu.

U osob, které byly na základě epidemiologického šetření vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nařídí karanténní opatření na minimálně 10 dní ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou. První test se pak takovým osobám provede v rozmezí 1–5 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, druhý nejdříve 10 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivní osobou. Při negativním druhém testu a se osobě bez příznaků karanténní opatření ukončí, v případě pozitivního testu se bude postupovat, jak je naznačeno výše.

Zároveň byla vydána mimořádná opatření KHS Ostrava, č. 22 (zde) a č. 23 (zde), které ruší povinnosti stanovené mimořádnými opatřeními KHS č. 20 a č. 21, o kterých jsme Vás informovali zde, a to s účinností od 31. 8. 2020 (23:59 hod), na území Moravskoslezského kraje tak již nebudou platit žádná zvláštní omezení a uplatní se pouze výše uvedená mimořádnými opatřeními MZ platná pro celou ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenýmu pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.