###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - nová mimořádná opatření


24/9/2020

Vážení klienti,

již několik hodin (od dnešní půlnoci - 24. 9. 2020, 00:00 hod.), jsou účinná nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

Omezení provozoven a provozů služeb (plné znění zde)

• Nově stanovuje zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod, s výjimkou provozoven nesloužících pro veřejnost a prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (rychlé občerstvení s okýnkem, prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny)

• V ostatním zůstávají povinnosti, o kterých jsme Vás informovali zde, nezměněny

Zákaz a omezení hromadných akcí (plné znění zde)

• Zakazují se hromadné akce (divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, vzdělávací akce a oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé) s účastí přesahující ve stejný čas 50 osob – koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech

- VÝJIMKA = tyto akce lze pořádat, pokud má každý účastník určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje; v případě akcí, na které je zpoplatněn vstup, lze prodat vstupenku pouze s místem k sezení

• Výstavy, trhy a veletrhy a jim podobné akce – v případě, že účast přesahuje ve stejný čas 50 osob (ve venkovních prostorech) nebo 10 osob (ve vnitřních prostorech) jsou účastníci povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry (toto neplatí, pokud jde o členy domácnosti nebo se osoby zdržují na určeném místě k sezení)

Nově je stanovena doba účinnosti mimořádných opatření, a to do 7. 10. 2020 (23:59 hod.)

V rámci mimořádných opatření nejsou stanoveny žádné nové zvláštní povinnosti pro zaměstnavatele.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.