###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - NOUZOVÝ STAV


1/10/2020

Vážení klienti,

s platností od pondělí (5. října 2020, 00:00 hod.), je vyhlášen NOUZOVÝ STAV, na dobu 30 dnů.

Subjekty kritické infrastruktury díky tomu mají možnost určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění jejich fungování, a vláda také může v případě potřeby přijímat širší okruh opatření.

První krizové opatření (dostupné zde) bylo zároveň rovnou přijato, a to s účinností od 5. října 2020 (00:00 hod.) do 18. října 2020 (23:59 hod.). Toto opatření:

Zakazuje

• hromadné akce – ve vnitřních prostorech - v počtu vyšším než 10 osob;

• hromadné akce - ve vnějších prostorech – v počtu vyšším než 20 osob;

• s výjimkou – členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, na prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství a pohřbu; a

• odstup od jiných osob menší než 2 metry.

Dále jsou pak zakázány koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se převážně zpívá, včetně zkoušek.

Omezuje

divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá tak, že:

-  se jich smí účastnit max. 500 diváků;

-  každý má určené místo k sezení;

-  nesmí zde být prodáváno občerstvení;

-  účastníci dodržují rozestupy alespoň 2 metry, pokud nejsou na místě k sezení.

sportovní akce – na soutěže organizované sportovními svazy – účast pouze sportovců a členů realizačních týmů do 130 osob (vč. rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství);

bohoslužby – účast pouze do výše počtu míst k sezení, nejvýše však 100 osob; bez možnosti zpěvu; a

provozovny stravovacích služeb

-  zákaz přítomnosti veřejnosti – od 22:00 do 6:00 hod.; výjimka – provozovny, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování), prodej mimo provozovnu stravovacích služeb;

-  zákazníci musí být usazeni s odstupem 1,5 metru; výjimka – zákazníci u jednoho stolu;

-  u jednoho stolu usazeno nejvýše 6 zákazníků;

-  v případě prodeje přes okýnko (mimo provozovnu) – konzumující osoby dodržují rozestupy 2 metry; výjimka – členové domácnosti, zahrádky;

-  v provozovně není dovolena přítomnost více zákazníků, než je míst k sezení; a

-  provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.