Naše služby

CORPORATE GOVERNANCE

Dobře navržená korporátní struktura a efektivní řízení společností jsou klíčovými nástroji pro úspěch každé podnikatelské entity.

Obchodní korporace

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Komplexní nastavení vyvážených, transparentních a ověřitelných procesů rozhodování ve společnostech
  • Standardní i zvláštní orgány obchodních korporací
  • Manažerské smlouvy (navrhování a sjednávání dohod mezi společností a vrcholným vedením)
  • Manažerská odpovědnost
  • Bonusové a opční plány, motivační programy, benefity,
  • Konkurenční doložky
  • Asistence v oblasti pojištění odpovědnosti za škody způsobenou třetí stranou
  • Koncernové vztahy
  • Koncernové smlouvy
  • Zahraniční holdingy