Whistleblowing – ochrana oznamovatelů


Příslušná osoba: Mgr. Eva Ostruszka Klusová, LL.M.

ZPŮSOBY OZNÁMENÍ

Oznamovatelé mohou v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů („ZOCH“) podávat oznámení Příslušné osobě prostřednictví následujících kontaktních údajů – kanálů pro přijímání oznámení:

a) Písemně

  • e-mailem na: whistleblowing@forlex.cz
  • v uzavřené obálce na adresu 28. října 3159/29, 700 30 Ostrava, s uvedením: k rukám Mgr. Evy Ostruszka Klusové, LL.M. a označením „DŮVĚRNÉ“

b) Ústně

  • Na telefonním čísle: +420 597 822 153

c) Osobně

  • Na výše uvedených kontaktech po domluvě s Příslušnou osobou

VYLOUČENÍ OZNAMOVATELE

Oznamovatel může být pouze fyzická osoba dle §2 odst. 3 ZOCH, přičemž Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

EXTERNÍ OZNAMOVACÍ KANÁL

Oznamovatel je oprávněn své oznámení učinit rovněž přímo prostřednictvím externího oznamovacího kanálu spravovaného Ministerstvem spravedlnosti. Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnosti podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti najdete na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.