Naše služby

M&A

Právní podpora je důležitým elementem každé jednotlivé M&A transakce. Chápeme Váš cíl a specifické potřeby. Pomáháme uzavřít Váš obchod!

Obchodní korporace

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

 • Právní due diligence
 • Strukturování transakce
 • Příprava komplexní smluvní dokumentace
 • Akvizice a prodeje podílů v obchodních korporacích
 • Převody závodů či jejich částí
 • Akvizice a prodeje aktiv, včetně blokových transakcí s pohledávkami
 • Vytvoření a provedení dohod joint ventures
 • Private equity, venture kapitálové investice
 • Vypořádání transakcí, úschovní smlouvy
 • Právní podpora při post-akvizičních krocích
 • Právní podpora při přeshraničních transakcích, koordinace se zahraničními advokátními kanceláři a dalšími poradci