Naše služby

OSOBNÍ ÚDAJE – GDPR

Povinnosti týkající se ochrany osobních údajů dopadají na každý byznys.

Kvůli nepřehledné právní úpravě není pro podnikatele snadné se v této problematice zorientovat. Pomáháme našim klientům najít rozumnou míru a implementovat zákonem vyžadovaná opatření tak, aby se vyhnuli sankcím a mohli se nerušeně věnovat svému byznysu.

Obchodni vztahy

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Audity a analýzy rozsahu plnění zákonných povinností, procesů a zabezpečení
  • Sdílení a předávání osobních údajů třetím osobám, a to i do zahraničí a mimo EU/EHS
  • Souhlasy se zpracováním osobních údajů
  • Monitoring zaměstnanců, interní předpisy
  • Oznámení a konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů
  • Smlouvy s externími zpracovateli osobních údajů