Naše služby

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Jistota v oblasti duševního vlastnictví není samozřejmá, je nutné o ni usilovat.

Je překvapivé, jak je právo pozadu oproti současným technologiím. Pomůžeme Vám udělat v dnešní rychle měnící se době vše pro to, abyste měli ve svém byznysu právní jistotu.

Obchodni vztahy

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Autorské, softwarové a internetové právo
  • Licenční smlouvy, franchising
  • Ochranné známky, design
  • Zaměstnanecká díla, díla na objednávku
  • Ochrana neregistrovaného know-how
  • Soudní vymáhání práv z duševního vlastnictví