Naše služby

RESTRUKTURALIZACE A INSOLVENCE

Pomáháme ošetřit Vaše rizika spojená s úpadkem a dalšími krizovými situacemi.

Obchodní korporace

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI A ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Poradenství dlužníkovi a členům orgánů ohledně odpovědnostních rizik spojených s insolvencí
  • Volba a realizace efektivního způsobu řešení úpadku, včetně mimosoudního řešení hrozícího úpadku
  • Sestavení a podání insolvenčního návrhu
  • Právní podpora dlužníka v insolvenci, včetně poradenství v reorganizaci a sepis reorganizačního plánu
  • Právní podpora věřitele v insolvenci, včetně přihlašování pohledávek a zastupování věřitele ve věřitelských orgánech
  • Právní podpora insolvenčních správců v insolvenčních řízeních, včetně zastupování v incidenčních sporech
  • Akvizice majetku či závodu z majetkové podstaty