###

AKTUALITA

coronavirus update - testování zaměstnanců


9/3/2021

Vážení klienti,

nedávno jsme Vás informovali o povinném testování zaměstnanců (zde), které už stihlo zaznamenat změny, účinné již od dnešního dne, tj. 9. 3. 2021.

ROZŠÍŘENÍ OKRUHU TESTOVANÝCH A OSOB, KTERÉ NENÍ POTŘEBA TESTOVAT

Změnou Mimořádného opatření (dostupná zde) bylo upřesněno, že za zaměstnance (kteří jsou povinni na výzvu podstoupit testování) se rovněž považují:

- dočasně přidělení zaměstnanci agentury práce;

- další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci.

Naopak nově nejsou povinni podstoupit testování zaměstnanci, kteří:

mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 (a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů), a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Tuto skutečnost nově, stejně jako prodělané onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech (od pozitivního testu) nebo absolvování testu jinak, než při „testování zaměstnavatelem,“ potvrzuje zaměstnanec potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.

POVINNOST ZAMĚSTNAVATELE

Mimořádné opatření (dostupné zde) nově stanovuje zaměstnavateli již plněnou povinnost vést evidenci provedených testů u zaměstnanců.

Při konfirmačním RT-PCR testu, kterému se zaměstnanec podrobí poté, co byl zaměstnavatelem při samotestování provedený test „s pozitivním výsledkem“ se bude rovněž zaznamenávat IČO zaměstnavatele.

TESTOVÁNÍ VEŘEJNÍ ZAMĚSTNAVATELÉ

Nově je stanovena také povinnost testovat zaměstnance veřejných zaměstnavatelů v případě zaměstnávání více než 50 osob – a to nejpozději do 17. 3. 2021 (Podrobnosti v plném znění opatření zde)

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.