###

AKTUALITA

právní aktuality 3-4/2022


6/5/2022

Vážení klienti,

opětovně Vám přinášíme shrnutí největších změn právní úpravy a judikatury za poslední měsíce. Podrobné znění naleznete zde.

• Lex Ukrajina;

• Úplné zrušení EET;

• Prominutí záloh na silniční daň a příslušenství DPH;

• Novela zákona o evidenci skutečných majitelů;

• Změna sazby elektřiny pro účely poskytování cestovních náhrad;

• Návrh směrnice o zlepšení genderové vyváženosti;

• Mimořádné zvýšení částek životního minima a existenčního minima;

• Shrnutí vývoje protiruských sankcí;

• Novela trestního zákoníku;

• Vybraná důležitá soudní rozhodnutí.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.