###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE


24/7/2020

Vážení klienti,

během včerejšího dne 23. 7. 2020, byla přijata další pro Vás potenciálně relevantní opatření, a to konkrétně:

1. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od zítřejšího dne 25. 7. 2020– v plném znění dostupné zde;

2. mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, s účinností od pondělí 27. 7. 2020 - v plném znění dostupné zde;

3. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 16/2020 - s účinností od dnešního dne 24. 7. 2020 (6:00 hod) – v plném znění dostupné zde;

4. mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje č. 17/2020 - s účinností od dnešního dne 24. 7. 2020 (6:00 hod) – v plném znění dostupné zde

Níže Vám přinášíme výčet nejdůležitějších povinností, která pro Vás z těchto opatření plynou.

Pro více podrobnosti si pak dovolujeme odkázat na jejich plná znění uvedená výše.

Celorepubliková opatření

Mimořádné opatření MZ – s účinnosti od 25. do 26. července 2020 (od 00:00 do 23:59):

1. zákaz pořádání (vnitřních i venkovních) akcí s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob;

2. povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v případě akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob ve vnitřních prostorech.

Mimořádné opatření MZ - s účinností od pondělí 27. července 2020 do odvolání:

1. zákaz pořádání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob (venkovní prostory), resp. 500 osob v každém sektoru při maximálně 5 sektorech (ve vnitřních prostorech);

2. povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest v případě akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob ve vnitřních prostorech.

Testování českých zaměstnanců

MZČR zároveň oficiální tiskovou zprávou upřesnilo povinnost testování zaměstnanců vracejících se zemí, které pro tyto účely nejsou považovány za nízkorizikové (aktuálně stále Bulharsko, Portugalsko a Rumunsko); o této povinnost jsme Vás informovali zde. Tato povinnost by se neměla dle výkladu MZČR týkat českých zaměstnanců (např. vracejících se z dovolené), ale pouze zahraničních pracovníků.

Opatření KSH MSK

Mimořádné opatření č. 15/2020 KHS MSK (podrobnosti zde) bylo s účinností od dnešních 6:00 hod. zrušeno a nahrazeno dvěma novými mimořádnými opatřeními:

1. mimořádné opatření č. 16/2020 s působností na území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost;

2. mimořádné opatření č. 17/2020 s působností na území obcí Bruntál, Krnov, Rýmařov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost.

Povinnosti plynoucí z obou mimořádných opatření (16/2020 a 17/2020) – tj. pro celý Moravskoslezský kraj:

Stále platí povinnost všech zaměstnavatelů v celém Moravskoslezském kraji zamezit vstupu na pracoviště u přeshraničních pracovníků, kteří nepředložili test jedenkrát za 14 dní lékařské potvrzení o absolvování PCR tetu na SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (staří max. 4 dny) – podrobnosti zde.

Nově mimořádná opatření nepracují s pojmem - „koncový uživatel pracovníků“ a povinnost testování by tak měla být omezena pouze na zaměstnance (nikoliv na jakékoliv třetí osoby).

1. zaměstnavatelé jsou, je-li to možné, povinni zajistit ve výrobním podniku, kde dochází ke vzájemnému setkávání zaměstnanců při střídání směn, aby se předchozí nebo následné směny nepotkávaly (na provozech a pracovištích daného výrobního podniku);

2. zamezení, je-li to možné, styku zaměstnanců se zaměstnanci jednotlivých provozů a pracovišť daného podniku na rizikovou vzdálenost menší než 2 metry v rámci jedné směny.

3. v přijetí opatření, která mají za cíl minimalizovat kontakt zaměstnanců při stravování a při očistě v sanitárních zařízeních tak, aby nedocházelo k vzájemnému kontaktu osob, zejména pokud tyto osoby nevykonávají svou práci v rámci jedné sekce, oddílu, buňce či provozu.

Povinnosti plynoucí z mimořádného opatření 16/2020 – tj. pro území obcí Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek – Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Nový Jičín, Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Třinec, Vítkov a všech obcí, pro které vykonávají rozšířenou působnost;

1. povinné roušky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a v motorových vozidlech (s výjimkami) – pro zaměstnavatele je relevantní zejména výjimka pro:

a) práce, které jsou zařazeny do kategorie jiné než první z hlediska faktoru zátěže teplem;

b) zaměstnance po dobu, kdy vykonává práci na jednom místě, pracuje-li ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby;

2. zákaz přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase od 00:00 hod. do 8:00 hod., včetně venkovních prostor provozovny (s výjimkou svateb a pohřbů);

3. omezení konání hromadných akcí – 100 osob v jednom sektoru (max. počet sektorů je 5) u vnitřních prostor a zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest i při venkovních akcích.

Jakékoliv konkrétní obtíže, se kterými byste se mohli potýkat v souvislosti s implementací výše uvedených opatření Vám z pohledu práva samozřejmě rádi pomůžeme vyřešit.