###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE


5/8/2020

Vážení klienti,

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 3. 8. 2020, 0:00 hodin vydalo nové ochranné opatření s působností na celou Českou republiku. Přesto, že povinnosti uložené zaměstnavatelům se typově v zásadě nemění, došlo k úpravám ve vymezení zemí, pro něž se uplatní mírnější pravidla. Pro přehlednost jsme pro Vás tedy připravili aktuální přehled.

Pro kompletní výčet povinností a úplné znění ochranného opatření odkazujeme na web Ministerstva zdravotnictví.

PENDLEŘI

Stále platí povinnost uložena předcházejícím ochranným opatřením, o kterém jsme Vás informovali zde, a sice:

Zaměstnavatelé a koncoví uživatelé pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, mají povinnost zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží negativní test (RT-PCR) na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky.

Opatření výslovně již neuvádí, že test nesmí být starší 4 dnů, tzn. měly by odpadnout výkladové potíže ohledně toho, kolik testů zaměstnanec ve 14 dnech po příjezdu musí absolvovat a měl by být dostačující jeden test.

Pro zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji je stále v platnosti mimořádné opatření KHS MSK, tedy platí povinnost testovat všechny přeshraniční pracovníky bez ohledu na zemi, ze které přicházejí (podrobněji zde).

ZAMĚSTNANCI VRACEJÍCÍ SE Z DOVOLENÉ

Co se týče českých zaměstnanců vracejících se z dovolené, je stále v platnosti semafor, o kterém jsme Vás informovali zde.

Nově se mezi země, po návratu, z kterých je potřeba podrobit se na vlastní náklady RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 řadí Rumunsko. Tato povinnost se nově neuplatní na Tuniskou republiku.

Pro lepší orientaci opět poslouží seznam zemí – v případě, že je země obsažena na seznamu, neuplatní se povinnost podrobit se po návratu testování / pokud země na seznamu obsažena není, je potřeba podstoupit test. V tomto případě se nehledí na země označené hvězdičkou (*) – tyto jsou specificky určeny pouze pro pendlery.

V souvislosti s cestováním zaměstnanců do zahraničí i nadále doporučujeme, aby zaměstnavatelé své zaměstnance na nutnost testu/karantény vhodným způsobem předem upozornili, aby se předešlo praktickým obtížím při návratu zaměstnanců do práce po dovolené.

Pokud by Vám i přesto kterákoliv z výše uvedených povinností činila problémy, rádi Vám s případnými otázkami pomůžeme.