###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - nové ochranné opatření


29/8/2020

Vážení klienti,

Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 25. 8. 2020, 00:00 hod. vydalo nové ochranné opatření, kterým se stanovují podmínky překračování státní hranice České republiky.

Plné znění ochranného opatření naleznete zde.

PENDLEŘI

  • povinnost zaměstnavatelů a koncových uživatelů pracovníků, kteří jsou státní příslušníci:

- zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy nebo

- zemí, které jsou označeny v seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy

nevpustit tyto zaměstnance na provozovny a pracoviště zaměstnance, pokud pobývali v posledních 14 dnech déle než 12 hodin v těchto zemích, v případě, že nepředloží negativní test, stale trvá.

Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, o kterém jsme Vás informovali zde, zůstal nezměněn.

Dále by také s platností od 1. 9. 2020, měla platit následující opatření:

MO – izolace a karanténa

MO – nošení ochranných prostředků dýchacích cest

MO – zákaz a omezení hromadných akcí

O jejich přesném obsahu Vás budeme před jejich účinností ještě informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenýmu pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.