###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE - nová opatření MZ


18/9/2020

Vážení klienti,

přinášíme Vám informace o nových opatřeních Ministerstva zdravotnictví účinných od 18. 9. 2020 týkající se:

• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (plné znění zde);

• omezení provozoven a provozů (plné znění zde);

• zákazy a omezení hromadných akcí (plné znění zde);

a zároveň aktualizovaný seznam zemí s nízkým rizikem nákazy, dostupný zde.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

• O obecné povinnosti nosit roušky jsme Vás již informovali zde – nově je však upravena výjimka z nošení ochranných prostředků dýchacích cest pro zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu.

Omezení provozoven a provozů

• Dochází k omezení činnosti ve všech provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou;

- u často dotýkaných předmětů (kliky, zábradlí, nákupní vozíky) je potřeba umístit dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky;

- zákazníci jsou o výše uvedených pravidlech (dodržování odstupů a dezinfekčních prostředcích) informováni.

• V případě maloobchodních prodejen se samoobslužným prodejem je povinnost bezplatně zajišťovat zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce.

• Provozovatelé stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:

- provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky (provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky);

- dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;

- v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny;

- v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí být zamezeno jeho přístupu do provozovny;

- provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

• K povinnostem týkajícím se prodeje nebaleného pečiva; provoz farmářských trhů, tržišť; provoz knihoven; prodej oděvů a obuvi; činnost holičství a kadeřnictví; provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie; provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů; provoz ubytovacích zařízení; provoz nákupních center s plochou větší než 5.000 m2; provoz vnitřních sportovišť; provoz činností, při kterých je porušována integrita kůže; provoz sauny – odkazujeme na celé znění Mimořádného opatření, dostupné zde.

Zákaz a omezení hromadných akcí

• Zakazují a omezují se hromadné akce (veřejné/soukromé) s účastní více než 1.000 osob, pokud se akce koná převážně ve venkovních prostorech; a s účastí více než 500 osob, pokud se akce koná převážně ve vnitřních prostorech.

• Pro výčet výjímek a orientační výčet hromadných akcí odkazujeme na celé znění Mimořádného opatření dostupného zde.

NOVÝ SEZNAM ZEMÍ

Dále si dovolujeme upozornit, že s účinností od 14. 9. 2020 (00:00 hod.) byl vydán nový seznam zemí s nízkým rizikem nákazy.

• Nově jsou Francie a Chorvatsko země s hvězdičkou (*) – tedy je povinnost zaměstnavatelů a koncových uživatelů zamezit vstupu těchto pracovníků do provozovny nebo pracoviště, pokud nepředloží negativní test a jsou státními příslušníky Francie či Chorvatska, po návratu ze zemí, které nejsou na seznamu (nebo jsou tam s hvězdičkou).

• Nově bylo přidáno na seznam Rumusko a je označeno hvězdičkou (*) – tedy je povinnost zaměstnavatelů a koncových uživatelů zamezit vstupu těchto pracovníků do provozovny nebo pracoviště, pokud nepředloží negativní test a jsou státními příslušníky Rumuska, po návratu ze zemí, které nejsou na seznamu (nebo jsou tam s hvězdičkou).

• Kanárské ostrovy byly odstraněny ze seznamu – tedy při návratu z Kanárských ostrovů se musí všichni bez ohledu na státní příslušnost prokazovat negativním testem / podstoupit karanténu.

Dne 16. 9. 2020 byl vládou projednán návrh zákona týkající se tzv. kurzarbaitu, který má přinést zcela zásadní změny v poskytování příspěvků při částečné (ne)zaměstnanosti. Návrh však ještě musí projít Parlamentem ČR, kde může doznat značných změn, podrobnější informace Vám tedy přineseme, jakmile bude zřejmá finální podoba novely.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.