###

AKTUALITA

CORONAVIRUS UPDATE – DALŠÍ MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ


25/9/2020

Vážení klienti,

již několik hodin (od dnešní půlnoci - 25. 9. 2020, 00:00 hod.), je účinné další nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví:

změny v oblasti izolace, karanténního opatření a testování osob v souvislosti COVID-19 (plné znění zde)

Toto mimořádné opatření ruší mimořádné opatření ze dne 24. 8. 2020, o kterém jsme Vás informovali zde.

Nově jsou stanoveny tyto povinnosti:

• u osob, které byly vyhledány jako osoby v úzkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou je stále nařízené karanténní opatření v délce 10 dní, ale první test se provede 5. až 7. den (místo 1. - 5. den) od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne. V případě negativního testu a absence klinických příznaků se karanténní opatření po 10 dnech ukončí, bez potřeby podstupovat druhý test;

• pokud se u osoby s nařízeným karanténním opatřením objeví klinický příznak, je povinná se nechat testovat. V případě, že karanténním opatřením byl nařízen pouze lékařský dohled, změní se tento dohled na karanténu;

• další změnou je mírnější přístup k osobám s kontaktem, které se nepodařilo testovat do 10. dne od tohoto kontaktu s pozitivní osobou. Takové osobě bez klinických příznaků se automaticky ukončí karanténní opatření po 14 dnech od posledního kontaktu s pozitivní osobou;

• v ostatním zůstávají informace, o kterých jsme Vás informovali zde, nezměněny.

Dále dnes vláda na svém ranním jednání schválila návrh zákona týkající se tzv. kurzarbeitu, který má v současné chvíli tuto podobu:

• o aktivaci bude rozhodovat vláda nařízením – může být aktivován pouze pro určitý region / odvětví;

• aktivace může být učiněna pouze při vážném ohrožení ekonomiky, přírodní pohromě, či kyberútoku – dopadá na situace, kdy zaměstnanec nebude docházet do práce kvůli nedostatku práce / nemožnosti pracovat z těchto důvodů – tzv. „částečná zaměstnanost“ by měla pokrývat aktuální překážky v práci dle § 207–209 ZP (je tedy širší, než částečná nezaměstnanost dle § 209 ZP, ale zahrne i prostoje a jiné překážky na straně zaměstnavatele);

• kurzarbeit bude poskytován pouze na zaměstnance v pracovním poměru na dobu neurčitou, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci alespoň už 3 měsíce;

• zaměstnavatel bude zaměstnanci hradit mzdu za odpracované hodiny a stát bude v rámci kurzarbeit nahrazovat 70 % čisté mzdy zaměstnanec za neodpracovaný čas (nanejvýš do výše celostátní průměrné mzdy);

• zaměstnavatel bude tuto obdrženou podporu vyplácet zaměstnancům a zároveň nebude povinen sám zaměstnanci další náhradu mzdy za tuto neodpracovanou dobu poskytovat;

• příspěvek se nebude vztahovat na povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění;

• max. podpůrčí doba činí 1 rok – s podmínkami:

-  zaměstnavatel nepřiděluje zaměstnancům práci v rozsahu nejméně 20 % a nejvíce 80 % jejich týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 ZP na příslušný kalendářní měsíc (tato podmínka se posuzuje souhrnně za všechny zaměstnance tohoto zaměstnavatele) – v případě, že dojde k omezení pouze určité části činnosti, na kurzarbeit nevznikne nárok;

-  konkrétní zaměstnanec odpracuje alespoň 20 % týdenní pracovní doby rozvržené podle § 84 ZP za příslušný kalendářní měsíc;

• přehledy pro výplatu příspěvků budou zaměstnavatelé podávat nejpozději do 10. dne následujícího kalendářního měsíce.

Návrh však musí projít Parlamentem ČR, kde ještě může doznat značných změn. O jeho projednání Vás samozřejmě budeme informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů k výše uvedenému pro Vás samozřejmě zůstáváme k dispozici.