Naše služby

BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ

Krevním oběhem podnikání jsou dobře nastavené finanční toky.

Bankovní financování

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

 • Úvěrové financování
 • Akviziční financování
 • Financování nemovitostí
 • Projektové financování
 • Zajištění pohledávek v obchodních vztazích
 • Factoring a další formy pohledávkového financování
 • Leasing
 • Dluhové cenné papíry

ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

 • Vícestranné úvěrové vztahy (klubová a syndikovaná financování; asistence při úpravách vztahů mezi věřiteli)
 • Krizové finance (restrukturalizace finančních vztahů, standstill dohody, nastavování struktur pro refinancování starých závazků)
 • Mezinárodní finanční vztahy (komplexní podpora při přeshraničních úvěrových vztazích s českým prvkem)
 • Pohledávkové transakce (nákupy a prodeje balíků pohledávek a další dispozice s pohledávkami)

Tým