Náš tým

LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

Advokátka, společník

BIO

Lenka Němcová je společníkem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, správní právo, obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Lenka Němcová dále poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů společností.

V rámci praxe v oblasti nemovitostí má Lenka Němcová zkušenosti v komplexním poradenství při přípravě smluvní dokumentace, právních prověrkách a řešení sporů při realizaci nejrůznějších stavebních záměrů. V oblasti akvizic a prodejů Lenka Němcová účastnila transakcí významných národních i mezinárodních společností jak na straně kupujícího, tak na straně prodávajícího, zejména při transakcích s nemovitostmi. Lenka Němcová také pravidelně poskytuje poradenství a zastupuje klienty v nejrůznějších správních řízeních včetně navazujících soudních řízení správních.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Lenka Němcová působila v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, a to postupně jako advokátní koncipientka a po složení advokátních zkoušek v roce 2015 také jako advokátka. V roce 2011 absolvovala Lenka Němcová pracovní stáž v německé advokátní kanceláři Baum · Reiter & Collegen v Düsseldorfu.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Nemovitosti a stavební právo
 • M&A
 • Obchodní korporace
 • Regulatorika

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Poradenství českým developerům v souvislosti s akvizicemi nemovitostních projektů, včetně provedení komplexních due diligence projektů a projektových společností, přípravy transakční dokumentace
 • Právní poradenství českým developerům při přípravě rezidenčního projektu a akvizici pozemků
 • Poradenství významným mezinárodním společnostem při projednávání nájemních smluv na jejich kanceláře a výrobní haly
 • Poradenství v rámci několika nemovitostních akvizic a následné výstavbě podniků v industriálních zónách na Moravě a ve Slezsku včetně vedení jednání se zástupci měst
 • Poradenství přednímu mezinárodnímu výrobci v oblasti automobilového průmyslu při akvizici a výstavbě nových jakož i zajištění provozu stávajících průmyslových areálů v České republice
 • Účast na právním due diligence a přípravy akvizice společnosti zabývající se pronájmem výrobních hal a kancelářských prostor
 • Právní poradenství při nájmu komerčních průmyslových prostor v rámci průmyslových parků v České republice
 • Poradenství zahraničnímu investorovi při koupi rozsáhlé kancelářské budovy v Praze
 • Příprava, vyjednávání a poradenství při uzavírání i plnění smluv o dílo týkající se výstavby elektrárny
 • Příprava kompletní dokumentace pro koupi hotelu
 • Komplexní právní poradenství významné automobilové společnosti v oblasti smluvního a korporátního práva
 • Poradenství v řadě komplexních sporů v oblasti energetiky, včetně sporů souvisejících s podporou a výrobou energie z obnovitelných zdrojů
 • Poradenství významným lokálním i mezinárodním klientům při revizi smluvní dokumentace v souvislosti s rekodifikací českého soukromého práva a s přípravou vzorové smluvní dokumentace
LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2012), titul Mgr.
 • Universita Eötvös Loránd (ELTE), Budapešť (2009)

JAZYKY

český, anglický, německý

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

lenka.nemcova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu