Náš tým

SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

Advokátka

BIO

Simona Zahradníčková je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice. Zároveň poskytuje služby francouzsky hovořícím klientům.

V oblasti pracovního práva se Simona Zahradníčková zabývá zejména kompletním pokrytím oblastí HR v právní rovině, problematikou nelegálního zaměstnávání či pracovněprávní due diligence. V oblasti korporátního poradenství se Simona Zahradníčková zaměřuje na běžnou agendu provozu společnosti (corporate governance) a dále na fúze a akvizice.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Simona Zahradníčková působila jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Obchodní korporace
 • Fúze & Akvizice
 • Pracovní právo
 • Nemovitosti
 • Smluvní právo

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Komplexní pracovněprávní poradenství celé řadě zaměstnavatelů
 • Právní prověrky řady společností
 • Vedení workshopů, seminářů a prezentace pracovněprávní problematiky
 • Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a korporátních Otázek (například komplexní právní servis k valným hromadám obchodních společností, zakládání obchodních společností, úprava zakladatelských dokumentů)
 • Účast na vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcích
SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova univerzity, Právnická fakulta, Brno (2015), titul Mgr.
 • Université de Bourgogne, Právnická fakulta, Dijon (2012)
 • Université Paris Descartes, Právnická fakulta, Paříž (2014)

JAZYKY

český, anglický, francouzský

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

Česká advokátní komora

E-MAIL

simona.zahradnickova@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu