Náš tým

DOMINIK ŠOLC, MGR.

Advokát

BIO

Dominik Šolc je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na smluvní právo, fúze a akvizice a zdravotnické právo.

V oblasti smluvního práva se Dominik Šolc zaměřuje na závazkové vztahy v oblasti informačních technologií. V oblasti akvizic se Dominik Šolc účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména při provádění právních prověrek (due diligence), jakož i navazujícího vyjednávání smluvní dokumentace.

V oblasti zdravotnického práva se Dominik Šolc zaměřuje mj. na problematiku zdravotních prostředků, veřejného zdravotního pojištění a pracovnělékařských služeb.

Před zahájením činnosti v rámci advokátní kanceláře FORLEX v roce 2016 Dominik Šolc působil od r. 2012 v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners na pozici právního asistenta.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Smluvní právo
 • Právo duševního vlastnictví
 • Zdravotnické právo
 • Fúze & Akvizice
 • Obchodní korporace

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Navržení smluvní dokumentace pro vývoj a distribuci softwaru
 • Právní prověrky řady společností, účast na vnitrostátních i mezinárodních M&A transakcích
 • Poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva a korporátních otázek (zejména ve vztahu k valným hromadám obchodních společností a souvisejícím otázkám)
 • Poradenství v oblasti pracovnělékařských služeb
DOMINIK ŠOLC, MGR.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova univerzity, Právnická fakulta, Brno (2016), titul Mgr.
 • Háskólinn á Akureyri, Island (2015)

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

dominik.solc@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu