Náš tým

TOMÁŠ KUBÍČEK, MGR.

Advokátní koncipient

BIO

Tomáš Kubíček je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na obecnou smluvní agendu, věcná práva, oblast soudních sporů, pracovního práva a práva nemovitostí.

Je absolventem studijního oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde se mimo jiné věnoval klinickému právnímu vzdělávání v podobě studentské právní poradny a mediační kliniky, kterou pomáhal při jejích počátcích na fakultě formovat.

V průběhu studia zároveň pracoval jako právní asistent v advokátní kanceláři v Olomouci se zaměřením na převážně soukromoprávní agendu.

Po úspěšném ukončení studia se rozhodl pracovně pokračovat v Ostravě, když v průběhu roku 2023 začal pracovat na pozici advokátního koncipienta v advokátní kanceláři FORLEX, kde se nyní podílí na poskytování právního poradenství pro tuzemskou i zahraniční klientelu.

OBLASTI SPECIALIZACE

  • Smluvní agenda
  • Soudní spory
  • Pracovní právo
  • Právo nemovitostí
Tomáš Kubíček, Mgr.

VZDĚLÁNÍ

  • Univerzita Palackého, Právnická fakulta, Olomouc (2023), titul Mgr.

JAZYKY

český, anglický

E-MAIL

tomas.kubicek@forlex.cz

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu