Náš tým

ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

Advokát, společník

BIO

Aleš Klech je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX, který v advokacii působí již více než dvacet let. Specializuje se na oblast práva nemovitostí, na spornou agendu v obchodních i civilních věcech, problematiku insolvenčního řízení a oblast akvizic a prodejů společností. Klientům v rámci své dosavadní praxe poskytoval komplexní poradenství také v oblastech práva nemovitostí, pracovního práva, práva obchodních společností či mezinárodního obchodního práva.

V oblasti práva nemovitostí Aleš Klech zastupoval české i zahraniční klienty při dispozicích s nemovitým majetkem či jeho nájmem. V oblasti soudních sporů a rozhodčího řízení Aleš Klech zastupoval české i zahraničních klienty, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných. Vedle toho se specializuje na zastupování klientů v pracovněprávních sporech. V oblasti insolvenčního řízení se Aleš Klech v posledních letech účastnil celé řady významných případů sahajících od zastupování věřitelů v insolvenčním řízení po zastupování klientů při obraně před šikanózními insolvenčními návrhy. V oblasti akvizic a prodejů se Aleš Klech účastnil řady transakcí jak na straně prodávajících, tak kupujících, zejména v odvětvích zpracovatelského průmyslu, potravinářství, automobilového průmyslu, obchodu a služeb.

Před založením advokátní kanceláře FORLEX působil Aleš Klech po dobu více než 8 let v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners jako spolupracující advokát. Před svým nástupem do Havel, Holásek & Partners pracoval Aleš Klech více než 7 let v advokátních kancelářích v Opavě a Ostravě a dále působil jako podnikový právník ve společnosti Lanex a.s., jedné z předních českých společností působící v oblasti technického textilu.

OBLASTI SPECIALIZACE

 • Sporná agenda v obchodních a civilních věcech
 • Pracovní právo
 • Právo nemovitostí
 • Insolvenční řízení
 • Akvizice a prodej společností

PROFILOVÉ TRANSAKCE A PORADENSKÉ PROJEKTY

 • Poradenství při akvizicích a prodejích společností na území České republiky (mj. pro přední české a mezinárodní strategické investory v oblastech těžkého průmyslu, strojírenství, chemie, automobilového průmyslu, energetiky, potravin, farmacie; pro finanční investory typu bankovních skupin a PE fondů; i pro individuální privátní investory)
 • Poradenství v oblasti desítek nemovitostních projektů (zejm. průmyslové, logistické nebo kancelářské objekty)
 • Poradenství při několika mezinárodních arbitrážích vč. sporů o dodávky velkých investičních celků; při různých sporech v tuzemsku a zahraničí jak v oblasti obchodněprávních vztahů, tak např. v oblasti pracovního práva nebo vymáhání pohledávek
 • Poradenství ve sporech souvisejících s obchodním zastoupením
 • Poradenství zpracovateli chemikálií v pracovněprávních sporech s bývalými manažery
 • Poradenství při majetkoprávních vypořádáních společného jmění manželů
 • Poradenství významným mezinárodním i tuzemským společnostem při projednávání nájemních smluv na jejich kanceláře/skladové a výrobní prostory
ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

VZDĚLÁNÍ

 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2000), titul Mgr.
 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2007), titul JUDr. v oboru obchodní právo
 • Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, Brno (2008), titul LL.M. akreditovaném Nottingham Trent University

JAZYKY

český, anglický

ČLENSTVÍ V PROFESNÍCH SDRUŽENÍCH

 • Česká advokátní komora

E-MAIL

ales.klech@forlex.cz

TELEFON

+420 596 110 300

VIZITKA

Vizitka

Stáhněte si zde (formát vcard)

Další členové týmu