FORLEX

CELÝ TÝM


IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

Advokát, společník

Ivan Barabáš je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř dvacetiletou zkušeností v poskytování právní služeb klientům z řad významných zahraničních a českých korporací, investičních skupin a soukromých osob...

Celé BIO


ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

Advokát, společník

Aleš Klech je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX, který v advokacii působí již téměř dvacet let. Specializuje se na oblast práva nemovitostí, na spornou agendu v obchodních i civilních věcech, problematiku insolvenčního řízení a oblast akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


PAVEL ŘÍHA, MGR.

PAVEL ŘÍHA, MGR.

Advokát, společník

Pavel Říha je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř dvacetiletou praxí v oboru. Specializuje se na oblast korporátního poradenství, akvizic, prodejů a přeměn společností a oblast insolvencí a restrukturalizací...

Celé BIO


LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

Advokátka, společník

Lenka Němcová je partnerkou advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, správní právo, obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Lenka Němcová dále poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR., LL.M.

EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR., LL.M.

Advokátka, společník

Eva Ostruszka Klusová je společníkem advokátní kanceláře FORLEX s více než desetiletou praxí v poskytování právních služeb. Zaměřuje se zejména na pracovní právo a právo zdravotnictví a farmacie. Dlouhodobě se věnuje také obchodnímu právu a právu obchodních společností. Zároveň poskytuje služby i francouzsky hovořícím klientům.

Celé BIO


LUKÁŠ MAREK, MGR.

LUKÁŠ MAREK, MGR.

Advokát

Lukáš Marek je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodních korporací a M&A transakcí. Lukáš Marek dále poskytuje poradenství v oblasti smluvního práva a obchodních vztahů...

Celé BIO


ROBERT SIKORA, MGR.

ROBERT SIKORA, MGR.

Advokát

Robert Sikora je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se zejména na obchodní korporace, fúze & akvizice a závazkové právo.

Celé BIO


MARTIN ŠLAMPA, MGR.

MARTIN ŠLAMPA, MGR.

Advokát

Martin Šlampa je advokátem specializujícím se na spornou agendu a zapsaným mediátorem. Zastupuje klienty v široké oblasti obchodněprávních sporů i ve správním řízení a řízení před správními soudy.

Celé BIO


DOMINIK ŠOLC, MGR.

DOMINIK ŠOLC, MGR.

Advokát

Dominik Šolc je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na smluvní právo, fúze a akvizice a zdravotnické právo. ...

Celé BIO


 ADAM TIETZ, MGR., LL.M.

ADAM TIETZ, MGR., LL.M.

Advokát

Adam Tietz je advokátem trvale spolupracujícím s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se především na poskytování poradenství v oblasti práva nemovitostí a stavební právo, správní právo, zdravotnické právo a e-commerce. Mimo výše uvedené se Adam Tietz zajímá také o stále vyvíjecí se právo spojené s esportem.

Celé BIO


KAMILA FIŠEROVÁ ULRICHOVÁ, MGR.

KAMILA FIŠEROVÁ ULRICHOVÁ, MGR.

Advokátka

Kamila Ulrichová je advokátkou trvale spolupracující s advokátní kanceláří FORLEX. Zaměřuje se zejména na poskytování poradenství v oblasti práva nemovitostí, správní právo, ochranu osobních údajů a pracovní právo.

Celé BIO


SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

SIMONA ZAHRADNÍČKOVÁ, MGR.

Advokátka

Simona Zahradníčková je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice. Zároveň poskytuje služby francouzsky hovořícím klientům.

Celé BIO


JAKUB DOSTÁL, MGR.

JAKUB DOSTÁL, MGR.

Advokátní koncipient

Jakub Dostál je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na právo obchodních korporací, energetické právo a závazkové právo.

Celé BIO


ŠTĚPÁNKA HAWERLANDOVÁ, MGR.

ŠTĚPÁNKA HAWERLANDOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Štěpánka Hawerlandová je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na oblast závazkových vztahů a obecnou smluvní agendu, právo nemovitostí, IP/IT, pracovní právo a rodinné právo.

Celé BIO


VOJTĚCH HOFÍREK, MGR.

VOJTĚCH HOFÍREK, MGR.

Advokátní koncipient

Vojtěch Hofírek je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. V naší advokátní kanceláři již před nástupem do koncipientské praxe pracoval více než rok na studentské pozici právního praktikanta.

Celé BIO


Tomáš Kubíček, Mgr.

TOMÁŠ KUBÍČEK, MGR.

Advokátní koncipient

Tomáš Kubíček je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na obecnou smluvní agendu, věcná práva, oblast soudních sporů, pracovního práva a práva nemovitostí.

Celé BIO


KATEŘINA KUPCOVÁ, MGR.

KATEŘINA KUPCOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Kateřina Kupcová je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na oblast pracovního práva, obecnou smluvní agendu, právo nemovitostí a správní právo.

Celé BIO


JIŘÍ VEČERKA, MGR.

JIŘÍ VEČERKA, MGR.

Advokátní koncipient

Jiří Večerka je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na oblast soudních sporů, obecnou smluvní agendu a práva obchodních korporací.

Celé BIO