FORLEX

CELÝ TÝM


IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

IVAN BARABÁŠ, JUDR., ING.

Advokát, společník

Ivan Barabáš je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s téměř patnáctiletou zkušeností v poskytování právní služeb klientům z řad významných zahraničních a českých korporací, investičních skupin a soukromých osob...

Celé BIO


ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

ALEŠ KLECH, JUDR., LL.M.

Advokát, společník

Aleš Klech je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX, který v advokacii působí již více než patnáct let. Specializuje se na oblast práva nemovitostí, na spornou agendu v obchodních i civilních věcech, problematiku insolvenčního řízení a oblast akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


PAVEL ŘÍHA, MGR.

PAVEL ŘÍHA, MGR.

Advokát, společník

Pavel Říha je zakládajícím společníkem advokátní kanceláře FORLEX s patnáctiletou praxí v oboru. Specializuje se na oblast korporátního poradenství, akvizic, prodejů a přeměn společností a oblast insolvencí a restrukturalizací...

Celé BIO


MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

MAREK JURÁŠ, JUDR., PH.D.

Advokát

Marek Juráš je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na vedení soudních sporů, insolvenční právo a obchodní závazkové vztahy. Dlouhodobě se věnuje také majetkovému právu manželskému a školskému právu...

Celé BIO


LUKÁŠ MAREK, MGR.

LUKÁŠ MAREK, MGR.

Advokát

Lukáš Marek je advokátem advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodních korporací a M&A transakcí. Lukáš Marek dále poskytuje poradenství v oblasti smluvního práva a obchodních vztahů...

Celé BIO


LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

LENKA NĚMCOVÁ, MGR.

Advokátka

Lenka Němcová je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Specializuje se na právo nemovitostí a stavební právo, správní právo, obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Lenka Němcová dále poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů společností...

Celé BIO


EVA OSTRUZSKA KLUSOVÁ, MGR.

EVA OSTRUSZKA KLUSOVÁ, MGR.

Advokát

Eva Ostruszka Klusová je advokátkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo a právo zdravotnictví a farmacie. Dlouhodobě se věnuje také obchodnímu právu a právu obchodních společností. Zároveň poskytuje služby také francouzsky hovořícím klientům...

Celé BIO


DANIELA BŘUSKOVÁ, MGR.

DANIELA BŘUSKOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Daniela Břusková je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na poskytování poradenství v oblasti práva nemovitostí a stavebního práva, smluvního a obchodního práva, pracovního práva a v oblasti soudních sporů...

Celé BIO


JAN PALEČEK, MGR. BC.

JAN PALEČEK, MGR. BC.

Advokátní koncipient

Jan Paleček je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na smluvní právo, korporátní agendu, spory, správní řízení a na oblast IP/IT.

Celé BIO


TEREZA PLÁŠKOVÁ, MGR., ING.

TEREZA PLÁŠKOVÁ, MGR., ING.

Advokátní koncipientka

Tereza Plášková je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména právo obchodních společností, korporátní poradenství, smluvní a pracovní právo...

Celé BIO


ROBERT SIKORA, MGR.

ROBERT SIKORA, MGR.

Advokátní koncipient

Robert Sikora je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na obchodní korporace, fúze & akvizice, smluvní právo a pracovní právo...

Celé BIO


DOMINIK ŠOLC, MGR.

DOMINIK ŠOLC, MGR.

Advokátní koncipient

Dominik Šolc je advokátním koncipientem advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na zdravotnické právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice...

Celé BIO


KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

KAMILA ULRICHOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Kamila Ulrichová je absolventkou studia ve studijním oboru Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, které v roce 2017 úspěšně ukončila státní magisterskou zkouškou...

Celé BIO


SIMONA WOLFOVÁ, MGR.

SIMONA WOLFOVÁ, MGR.

Advokátní koncipientka

Simona Wolfová je advokátní koncipientkou advokátní kanceláře FORLEX. Zaměřuje se zejména na pracovní právo, právo obchodních společností, fúze a akvizice. Zároveň poskytuje služby francouzsky hovořícím klientům...

Celé BIO