Naše služby

PRACOVNÍ PRÁVO

Kvalitní a motivovaní pracovníci jsou základním předpokladem úspěchu každého podniku.

Pomůžeme vám vytvořit spravedlivé a produktivní pracovní prostředí na Vašich pracovištích. Budeme s Vámi hledat rovnováhu mezi zájmy zaměstnavatele a atraktivitou pracoviště pro vaše zaměstnance.

Pracovní právo

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

 • Kompletní pokrytí oblasti HR v právní rovině
 • Příprava a revize pracovněprávní dokumentace
 • Právní poradenství v oblasti ukončování pracovních poměrů
 • Systémy odměňování a benefitů
 • Pracovní doba, flexibilita zaměstnávání
 • Vnitřní předpisy a kolektivní smlouvy
 • Pracovněprávní spory
 • Zastupování při jednání s úřadem práce či inspektorátem práce
 • Školení v oblasti HR

ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

 • Pracovněprávní compliance (revize pracovněprávní dokumentace, audit nastavení vnitřních procesů a navržení úprav, příprava a úpravy vnitřních předpisů a ostatní dokumentace, školení zaměstnanců)
 • Manažerské smlouvy & motivační systémy (nastavení organizační struktury i individuálních smluv manažerů, řešení otázek motivace a odpovědnosti manažerů)
 • Kolektivní vztahy (podpora při kolektivním vyjednávání či prevence vzniku sporů z kolektivní smlouvy)
 • Vztahy s externími partnery v oblasti HR (agenturní zaměstnávání, pracovnělékařské služby, mzdová agenda apod.)
 • Změny struktury zaměstnanců a flexibilita (organizační změny, přechody práv a povinností z pracovních poměrů či opatření směřující k flexibilitě zaměstnávání)
 • Mezinárodní mobilita zaměstnanců (právní podpora při zajišťování pracovních povolení a víz zaměstnanců, přeshraniční zaměstnávání zaměstnanců, vysílání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí apod.)

Tým