###

Naše služby

Obchodní korporace

OBCHODNÍ KORPORACE

 • Fúze, akvizice a prodeje
 • Korporační poradenství
 • Korporační financování
 • Restrukturalizace a insolvence
 • Správa obchodních korporací (corporate governance)

další informace

Bankovní financování

BANKOVNÍ FINANCOVÁNÍ

 • Úvěrové financování
 • Akviziční financování
 • Factoring a další formy pohledávkového financování
 • Leasing
 • Financování nemovitostí
 • Projektové financování

další informace

Nemovitosti

NEMOVITOSTI

 • Development nemovitosti
 • Akvizice a prodeje nemovitostí
 • Správa nemovitostí
 • Financování nemovitostí
 • Stavební a územní řízení
   

další informace

Obchodní vztahy

OBCHODNÍ VZTAHY

 • Obchodní smlouvy, všeobecné obchodní podmínky
 • Soulad s právními předpisy
 • Prevence trestní odpovědnosti právnických osob
 • Ochrana osobních údajů, GDPR
 • Duševní vlastnictví

další informace

Pracovní právo

PRACOVNÍ PRÁVO

 • Pracovněprávní smlouvy a interní předpisy
 • Právní podpora při vzniku, změně a ukončení pracovního poměru
 • Hromadné propouštění a ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost
 • Mezinárodní mobilita zaměstnanců
 • Pracovněprávní spory

další informace

Spory a arbitráže

SPORY A ARBITRÁŽE

 • Spory z obchodních smluv
 • Vymáhání pohledávek
 • Náhrady škody pro porušení odborné péče
 • Zastupování v insolvenčním řízení
 • Zastupování v rozhodčím řízení

další informace

Regulatorika

REGULATORIKA A VEŘEJNÝ SEKTOR

 • Zastupování ve správních řízeních
 • Hodnocení rizik a dopadů regulace
 • Ochrana při nečinnosti a nezákonným zásahům
 • Zastupování ve správním soudnictví
 • Vybrané zvláštní oblasti
 • Energetické právo
 • Hospodářská soutěž
 • Veřejné zakázky a veřejná podpora

další informace

Privátní klienti

PRIVÁTNÍ KLIENTI

 • Strukturování a správa rodinného majetku
 • Plánování nástupnictví
 • Rodinné majetkové záležitosti
 • Právní podpora ve správním řízení
 • Právní podpora v trestním řízení

další informace