Naše služby

SPORY A ARBITRÁŽE

Nikdo se nechce soudit, přesto jsou soudy zahlcené.

Pokud selhaly všechny možnosti smírného řešení, je nutné vymáhat svá práva u soudu s veškerou razancí. Jsme připraveni poskytnout komplexní právní podporu našim klientům, a to jak v postavení žalobců, tak žalovaných, v oblastech soudních sporů, arbitráží a insolvenčního řízení.

Spory a arbitráže

STANDARDNÍ OBLASTI ČINNOSTI:

  • Zastupování u civilních soudů, rozhodčích soudů či při mediacích v ČR i zahraničí.
  • Zastupování v insolvenčních řízeních – uplatňování nároků věřitelů a zastupování ve věřitelských orgánech, zastupování dlužníků při podání dlužnických insolvenčních návrhů, zastupování insolvenčních správců ve sporech souvisejících s majetkovou podstatou dlužníků.
  • Zastupování ve správním soudnictví

ZVLÁŠTNÍ PRODUKTY:

  • Zastupování v komplexních sporech v souvislosti s dodavatelsko – odběratelskými vztahy.
  • Mezinárodní soudní spory a mezinárodní arbitráže (v kooperaci se spolupracujícími zahraničními kancelářemi).
  • Zastupování v pracovněprávních sporech – neplatnost ukončení pracovního poměru, nároky z titulu náhrady škody, apod.
  • Ochrana před šikanozními insolvenčními návrhy.
  • Vypořádání společného jmění manželů.
  • Vymáhání pohledávek.
  • Zastupování poškozených korporací v rámci trestního řízení.

Tým